Blog

Latest Industry News

Zbliżający się termin sprawozdawczości – przypomnienie!

  • 31 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku przekazywania sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w terminie do 28 lutego 2017 r.

Każdy warsztat zajmujący się serwisowaniem, obsługą i naprawą układów klimatyzacji w niektórych pojazdach samochodowych jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). Dotyczy to również firm, które zajmują się obrotem tymi gazami, gdy obrót przekracza tonę rocznie oraz odbywa się poza granicami państwa.

Aby przekazać sprawozdanie, należy zarejestrować się w systemie BDS na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (https://dbbds.ichp.pl/). Instrukcja korzystania z bazy danych znajduje się również na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (http://www.ichp.pl/bowoikbds). Sprawozdanie można edytować, całkowicie usunąć lub dodać nowe. Może je złożyć osoba uprawniona (w BDS widnieje edytowalna lista osób, które są upoważnione do składania sprawozdań).

Sprawozdanie należy przekazać raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Informacyjnie do wiadomości dołączamy miniporadnik „Klimatyzacja a rozporządzenia i dyrektywy”.

Back to top